กิจกรรม Big Cleaning Day หลังวันพิมายพันปี ศรีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2567

17 เม.ย. 67
วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day หลังวันพิมายพันปี ศรีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณหอนาฬิกา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการฯที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม