ขอเชิญน้อง หนูๆ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

09 ม.ค. 67
ขอเชิญน้อง หนูๆ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ ลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
คำขวัญวันเด็ก “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”