ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงถนนชลประทาน (เส้นไทรงาม) เพื่อรองรับการเปิดเส้นทางในการสัญจรเลี่ยงถนนเส้นสะพานท่าสงกรานต์

19 มี.ค. 67
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ถนนชลประทาน (เส้นไทรงาม)
การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน หรือ ชุดสุภาพโทนเหลือง