ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564” โดยการร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ https://stopdrink.com/kaopansa/…

20 ก.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :