ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะฯจากเทศบาลเมืองปทุมธานี

22 ก.พ. 56

เทศบาลตำบลพิมายขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปทุมธานี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

เวลา 12.00 น. ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลพิมาย