ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย

21 ก.พ. 56

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00-16.00น.

ณ ห้องประชุมหินทราย (ข้างสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลพิมาย)