ข่าวประชาสัมพันธ์คะ สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง

04 ก.พ. 64