ข่าวประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน”เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

18 ต.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :