ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลิเกโคราช ในวันที่ 17-18-19-20 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.-20.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

22 เม.ย. 65