ข่าวประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลพิมาย เนื่องจากมีประกาศจากกรมควบคุมโรคให้โรคฝีดาษวานร(ฝีดาษลิง)เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ดังนั้นเทศบาลตำบลพิมาย จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน ระมัดระวังและป้องกันตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้ตัวเองและครอบครัวห่างไกลจากโรคติดต่อดังกล่าว #ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบพิมาย

20 ก.ย. 65