ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคพิมาย มีความจำเป็นต้องลดแรงดันการจ่ายน้ำ เนื่องจากการไฟฟ้าจะดำเนินการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ส่งผลให้ระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าปกติตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2564 จึงมีผลไม่สามารถเดินเครื่องจักรขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนผู้ใช้น้ำดำเนินการสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้า จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

12 พ.ย. 64