ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย จำทำการเดินหาท่อแตกรั่วในเวลากลางคืน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.00-22.00 น. บริเวณ หมู่ 1 และหมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

30 พ.ย. 64

แจ้งการหาท่อแตกรั่วในเวลากลางคืน