ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง การประกวดแอโรบิกด๊านซ์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบัวใหญ่

25 ต.ค. 65