ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดิน และการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร

04 ส.ค. 64