ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีการศึกษาที่ 2565 โดยรับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่ง ถึง 4 ขวบ 11 เดือน (หรือเกิดก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

26 เม.ย. 65