ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ประชาชน ผู้ที่ต้องการหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถร่วมงานผ่านลิงค์ https://jobit.doe.go.th/korat2021/Home?default-lang=1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

30 ก.ค. 64