ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพิมาย ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหางานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

01 ส.ค. 65