ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพิมายกำหนดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

02 พ.ย. 65