คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา

03 ก.พ. 64