งานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ณ วัดเก่าประตูชัย

09 ก.พ. 67