งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณรจำนวน ๖๙ รูป เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณถนนจอมสุดาเสด็จ เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

07 พ.ค. 62