งานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอพิมาย ประจำปี 2566

19 ก.ค. 66
เทศบาลตำบลพิมาย ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอพิมาย ประจำปี 2566
ในระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ – กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
– กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
– กิจกรรมใส่บาตรพระประจำวันเกิด
– กิจกรรมทำบุญซื้อเทียนถวายวัด
– กิจกรรมผ้าป่าลอยฟ้า
– กิจกรรมใส่บาตรปัญจวัคคีย์ทั้ง 5
– กิจกรรมปิดทององค์พระประธาน
– ตลาดร้านค้าชุมชน
– สวนสนุก (บ้านลม)
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม