งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567

05 ก.ค. 67
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567
นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่องาน “แสงเทียนแห่งธรรม งามล้ำเมืองย่า 72 พรรษา มหาราชา” เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักา์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่คงสืบไป โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมประกวดต้นเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่ การแสดงแสง สี เสียง และมหรสพสมโภช
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ศาลาไทย ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา