จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2565 วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม” ณ ลานพรหมทัต อำเถอพิมาย โดยมีพันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการร่วมพิธี

25 ต.ค. 65