กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ภายใต้ชื่อ “ศรัทธาบารมี พันปีเมืองพิมาย” เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี 2566

02 ส.ค. 66

วันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลพิมาย จัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษา ภายใต้ชื่อ “ศรัทธาบารมี พันปีเมืองพิมาย”ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายนิกร โสมกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯและนางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นผู้กล่าวรายงาน
และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน พนักงานเทศบาลลูกจ้างและประชาชนในพื้นที่
ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ดังนี้
กิจกรรมเทเทียนหล่อเทียน กิจกรรมตักบาตรพระปัจจะวัคคีทั้ง 5 กิจกรรมทำบุญพระประจำวันเกิด กิจกรรมปิดทององค์พระประธาน กิจกรรมผ้าป่าลอยฟ้า กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษา ของชุมชนทั้ง 9 ชุมชน และกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย