ชาวพิมายยินดีต้อนรับ

30 มิ.ย. 67
ชาวพิมายยินดีต้อนรับ คณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่และพบปะประชาชน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นี้ ณ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
⏰ เวลา 10.00 – 11.30 น.
นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
📍ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 12 ต.ท่าหลวง
⏰เวลา 11.45 – 12.15 น.
นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
📍ลงพื้นที่ ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 7 ต.ในเมือง
⏰เวลา 13.00 – 13.40 น.
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
📍ลงพื้นที่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
⏰เวลา 15.10 – 16.00 น.
นายสมศักดิ์

เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

📍ลงพื่นที่ ณ โรงพยาบาลพิมาย