เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุขาเด็กเล็กตกร่องเครื่องเล่น

08 พ.ค. 67
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.
งานรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพิมาย ได้รับการประสานจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้ขาเด็กเล็กตกร่องเครื่องเล่น งานรักษาความสงบได้เข้าให้การช่วยเหลือนำขาออกจากเครื่องเล่นได้ โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ