ซ่อมแซมผิวทางจราจร

28 มิ.ย. 67
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ในพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่