ซ่อมแซมฟุตบาททางเท้า

03 ก.ค. 67
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมฟุตบาททางเท้าที่ชำรุดเสียหาย ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพิมาย เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง