ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

11 ก.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพิมาย เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายในการใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่