ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

28 มิ.ย. 67
“ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ“
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567
     นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพิมาย
📍 Facebook : เทศบาลตำบลพิมาย
📞 044-007733