ดำเนินการจับงูเข้าบ้านเรือนประชาชน

01 ธ.ค. 66
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 00.43 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานป้องกันฯ) ดำเนินการจับงูเข้าบ้านเรือนประชาชน ซอยก๋วยเตี๋ยวริมคลอง ซึ่งเป็นบ้านของนายไพรโรจน์ สวัสดิ์ดล บ้านเลขที่ 37 หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายประสงค์ ขอพิมาย, นายกิตติพัทธ์ บัวบาล และนายธีรพัฒน์ สบาย เป็นเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ