ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางเดินเท้าบริเวณถนนจอมสุดาเสด็จ

07 พ.ค. 67
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางเดินเท้าบริเวณถนนจอมสุดาเสด็จ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา