ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางเดินเท้าบริเวณถนนอนันทจินดา

06 มิ.ย. 67
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 15.40 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางเดินเท้าบริเวณถนนอนันทจินดา ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา