ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางเดินเท้าบริเวณถนนอนันทจินดา

13 มิ.ย. 67
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 11.40 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางเดินเท้าบริเวณถนนอนันทจินดา ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา