ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางเดินเท้าบริเวณถนนบูชายันต์

19 มิ.ย. 67
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 11.20 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางเดินเท้าบริเวณถนนบูชายันต์ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา