ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางเดินเท้าบริเวณถนนอนันทจินดา (หน้า ธ.ทหารไทย หน้าร้านวิบูลย์ศิลป์ และร้านนิวโมบาย)

03 พ.ค. 67
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.15 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางเดินเท้าบริเวณถนนอนันทจินดา (หน้า ธ.ทหารไทย หน้าร้านวิบูลย์ศิลป์ และร้านนิวโมบาย) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา