ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณถนนวนปรางค์ ถนนสุริยาอุทัย และถนนไทรงาม-สระเพลง

12 มิ.ย. 67
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 15.40 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณถนนวนปรางค์ ถนนสุริยาอุทัย และถนนไทรงาม-สระเพลง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา