ดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณถนนจอมสุดาเสด็จ

02 พ.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.15 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณถนนจอมสุดาเสด็จ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา