ดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณถนนวนปรางค์

08 พ.ค. 67
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.40 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณถนนวนปรางค์ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา