ดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณถนนไทรงาม – สระเพลง

29 เม.ย. 67
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณถนนไทรงาม – สระเพลง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา