ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ

25 มิ.ย. 67
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
     นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณรอบสระพลุ่ง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา