ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบริเวณถนนสระพลุ่ง

01 เม.ย. 67
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 14.05 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบริเวณถนนสระพลุ่ง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา