ดำเนินการซ่อมแซมฟุตบาททางเท้าที่ชำรุดเสียหาย

28 มิ.ย. 67
“ ซ่อมแซมฟุตบาททางเท้า ”
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567
     นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของช่าง ดำเนินการซ่อมแซมฟุตบาททางเท้าที่ชำรุดเสียหาย ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพิมาย เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
📍 Facebook : เทศบาลตำบลพิมาย
📞 044-007733