ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอุทัย และถนนสุริยาอัสดง

21 มี.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอุทัย และถนนสุริยาอัสดง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา