ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอุทัย, ถนนร่มไทร และถนนเคียงคลอง

25 มี.ค. 67
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 12.25 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอุทัย, ถนนร่มไทร และถนนเคียงคลอง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา