ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนรอบสระพลุ่ง, ถนนบริเวณวัดเดิม และชุมชนทุ่งเลนทอง

25 เม.ย. 67
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 15.40 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนรอบสระพลุ่ง, ถนนบริเวณวัดเดิม และชุมชนทุ่งเลนทอง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา