ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนหฤทัยรมณ์, ถนนจวนเก่า และถนนรอบสระเพลง

26 เม.ย. 67
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 17.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนหฤทัยรมณ์, ถนนจวนเก่า และถนนรอบสระเพลง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา