ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนอนันตชัย, ชุมชนวังบูรพา, ชุมชนทุ่งเลนทอง และชุมชนตะวันตกวัดเดิม

01 พ.ค. 67
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนอนันตชัย, ชุมชนวังบูรพา, ชุมชนทุ่งเลนทอง และชุมชนตะวันตกวัดเดิม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา