ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอัสดง และชุมชนทุ่งเลนทอง

08 พ.ค. 67
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอัสดง และชุมชนทุ่งเลนทอง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา